Wahai Ibu Tetaplah di Rumah
.
Wahai saudariku muslimah, renungkanlah firman dari Rabbmu berikut ini. Rabb yang telah menciptakanmu, yang paling tahu tentang kemaslahatan bagimu. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman :

“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Al Ahzab: 33)
.
Tugas besar seorang wanita yang juga penting adalah mendidik anak-anak (menjadi ibu) dan manajer rumah tangga. Minimnya perhatian dan kelembutan seorang ibu yang tersita waktunya untuk aktifitas di luar rumah, sangat berpengaruh besar pada perkembangan jiwa dan pendidkan mereka. Terlebih jika keperluan anak dan suaminya justru diserahkan kepada pembantu
.
Oleh karena itu wahai ibu, tetaplah di rumah!

http://indonesiatanpapacaran.com/wp-content/uploads/2018/03/cb2d15c0-da9f-488f-aacb-9e569fa537f1.jpghttp://indonesiatanpapacaran.com/wp-content/uploads/2018/03/cb2d15c0-da9f-488f-aacb-9e569fa537f1-150x150.jpgindonesiatanpapacaranArtikelMuslimahWahai Ibu Tetaplah di Rumah . Wahai saudariku muslimah, renungkanlah firman dari Rabbmu berikut ini. Rabb yang telah menciptakanmu, yang paling tahu tentang kemaslahatan bagimu. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman : “Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan...