Wahai generasi muslim, jangan jadi pengecut. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang yang bangga, percaya diri dan berani diatas keislaman yang kita anut. Tak layak jika seorang muslim memiliki mental pengecut
.
Pengecut adalah mereka yang tidak berani bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan. Berani menyatakan perasaan kepada lawan jenis, tetapi tidak berani melamarnya, itu namanya pengecut. Berani mengatakan bahwa kita memeluk Islam tetapi tidak berani membuktikan dalam amar ma’ruf nahi munkar
.
Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, begitulah kata para ulama. Menjadi seorang muslim adalah menjadi manusia dengan mental menjadi yang terbaik diantara manusia lainnya. Begitulah yang disampaikan dalam al-Quran Surat Ali Imran ayat 110
.
Bila engkau seorang muslim yang sedang jatuh cinta, pertanggunjawabkanlah cintamu dengan jalan-jalan yang telah Allah SWT tunjukkan, ikuti jalan itu. Juga, apabila engkau seorang muslim lakukanlah amar ma’ruf nahi munkar, mengajak kepada ajaran Islam pemuda yang pacaran, dan membantu mereka terbebas dari belenggu pacaran yang munkar.
.
Ingatlah firman Allah SWT yang artinya, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.
.
Ditulis oleh @adjihmubarok Tim @IndonesiaTanpaPacaran
.
Follow @IndonesiaTanpaPacaran

http://indonesiatanpapacaran.com/wp-content/uploads/2018/03/1-itp.jpghttp://indonesiatanpapacaran.com/wp-content/uploads/2018/03/1-itp-150x150.jpgindonesiatanpapacaranArtikelCintaWahai generasi muslim, jangan jadi pengecut. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang yang bangga, percaya diri dan berani diatas keislaman yang kita anut. Tak layak jika seorang muslim memiliki mental pengecut . Pengecut adalah mereka yang tidak berani bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan. Berani menyatakan perasaan kepada lawan jenis, tetapi...